Behandelplan

Na het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan bespreek ik:

*De gestelde diagnose; wat heeft u nu eigenlijk?
*De geschatte duur van de revalidatieproces.
*De duur, frequentie en intensiteit van de behandeling.
*De te nemen maatregelen om te voorkomen dat uw klacht verergerd.
*Nazorg.
*Eventuele kosten.
*Doorverwijsnetwerk.

Ik heb een doorverwijsnetwerk binnen en buiten de gezondheidszorg zodat u indien nodig snel door een specialist geholpen kan worden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen na de screening als er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of in het geval van complicaties. Denkt u bijvoorbeeld aan orthomanueel artsen, neurologen, orthopeden, podologen maar ook andere fysiotherapeuten.

Binnenshuise behandeling

Om een optimaal behandelverloop te kunnen garanderen voor iedereen, behandel ik ook aan huis.